ICT

(Wikipedia)
Informatietechnologie
(IT), in Nederland vaak Informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied
dat zich met informatiesystemen, telecommunicatie en computers bezighoudt. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerken, databanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.

En dit is precies wat we al 15 jaar, met veel plezier en enthousiasme, succesvol doen!